Podziękowanie

podziękowanie.jpeg

W imieniu władz samorządowych Gminy Popielów pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych 2017.

Słowa podziękowania kieruję do tych, bez których to święto nie miałoby tak pięknej oprawy, czyli starostów dożynek Państwa Kornelii i Andrzeja Sluga, a także  mieszkańców wsi Popielów, którzy tak pięknie udekorowali  swoje posesje i przygotowali słodki poczęstunek.

Jestem bardzo wdzięczny mieszkańcom sołectw za udział i trud włożony w przygotowanie barwnego korowodu, a zwłaszcza koron żniwnych.

Za bezpieczeństwo i porządek podczas korowodu i całych obchodów dożynkowych pragnę podziękować strażakom gminy Popielów  oraz Policji.

Szczególne podziękowania składam wszystkim mieszkańcom i  gościom którzy wzięli czynny  udział w Powiatowo- Gminnym Święcie Plonów.

Dziękuję  również wszystkim, którzy  wsparli  finansowo i rzeczowo  nasze święto. 

 Wójt Gminy
Dionizy Duszyński

Wróć na początek strony