Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa

clip_image002.jpeg

Gmina Popielów

w partnerstwie z Gminą Łubniany, Gminą Murów, Gminą Dobrzeń Wielki, Parafią Rzymskokatolicką pw. NMP Królowej Aniołów w Popielowie, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach, Parafią Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Szczepana w Brynicy, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Józefa Robotnika w Osowcu-Węgrach, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Bartłomieja w Jełowej, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Jadwigi w Chróścicach

w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działania 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury
Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

realizuje projekt pn.:
„Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel Projektu
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych, poprzez ochronę, promocję i rozwój dziedzictwa kulturowego na Obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – w części południowej. Projekt poprzez przewidziane działania, wpłynie na zachowanie dziedzictwa kulturowego, powstrzymując degradację zabytków, oraz zwiększając ich dostępność, bezpieczeństwo i ekspozycję.

Kościół pw. NMP Królowej Aniołów w Popielowie
Kościół pw. Św. Andrzeja w Popielowie
Kościół pw. Św. Barbary w Kolanowicach
Kościoły pw. Św Bartłomieja w Jełowej i św Mateusza w Kobylnie
Kościół pw. Św. Jadwigi w Chróścicach
Kościół pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach
Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach
Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu
Kościół pw. Św Szczepana w Brynicy
Most w Karłowicach
Stajnia i wozownia w Karłowicach
Zabytkowa Huta Żelaza w Zagwiździu

Wróć na początek strony