Most w Karłowicach

clip_image002.jpeg

Drewniany most w Karłowicach stanowiący element zabytkowego parku w Karłowicach

Most był związany z funkcjonowaniem zamku w Karłowicach, zapewniając dogodną przeprawę i łączył go z folwarkiem. Właściciele wsi Karłowice pojawiają się w źródłach od 1344 r., natomiast sam zamek od pocz. XV w. Początkowo stanowił własność szlachty – możnych rodów m.in. Czamborów (von Tschammer), von Bees (od 1440 r.), a następnie został zakupiony przez Piastów brzeskich i stanowił ich własność od 1565 r. Od 1675 r., po wymarciu książąt brzeskich, znalazł się w posiadaniu władców z dynastii Habsburgów i Hohenzollernów jako siedziba urzędów dominialnych. W tym czasie często podlegał dzierżawie. Na pocz. XX w. stał się własnością prywatną. Po 1945 r. pełnił funkcje publiczne jako m.in. siedziba nadleśnictwa i przedszkola. Od 1983 r. ponownie w rękach prywatnych. Wokół zamku rozciąga się park o cechach krajobrazowych. Most z czasem uległ zniszczeniu i ostatecznie pozostałości zostały zniesione wodami powodziowymi w 2010 r. Odbudowany w formie zbliżonej do stanu z pocz. XX w.

Drewniany most stanowi część założenia parku zamkowego, zapewnia dojazd do zamku nad Młynówką (starym korytem rzeki Stobrawy) w ciągu zabytkowej drogi brukowanej kamieniami polnymi.

W ramach projektu wykonano m.in. elementy konstrukcyjne, regulację cieku, konstrukcję nawierzchni dojazdów, zjazdu i bezpieczników.

Most będzie dostępny całodobowo i nieodpłatnie.

 

Wróć na początek strony