Kościół pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach

clip_image002.jpeg

Kościół parafialny pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach

Karłowice to wieś w gminie Popielów, ok. 32 km od Opola. Wzmiankowana w 1344 r.. Pierwotnie wieś szlachecka, następnie książęca, z zamkiem i folwarkiem, należała do księstwa brzeskiego. Uzyskała prawa targowe w 1712 r. przekształcając się w  miasteczko Carlsmarkt. W latach 1834-1884 żył i pracował tu ks. dr Jan Dzierżon, twórca nowoczesnego pszczelarstwa. Wieś otoczona Stobrawskim Parkiem Krajobrazowym.

Kościół po raz pierwszy wzmiankowany w 1500 r., związany z działalnością zakonu bernardynów. W wyniku reformacji od ok. 1534 r. był kościołem ewangelickim. Poprzedni budynek kościoła był drewniany. W jego miejscu w latach 1890-92 został wzniesiony obecny, murowany. Po 1945 r. został przejęty przez katolików.

Kościół utrzymany w stylu neogotyckim, halowy, trójnawowy, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Nawa główna wydłużona, w nawach bocznych empory wsparte na filarach międzynawowych. Charakterystyczna wieża z wysoką iglicą w osi budowli. Elewacje wykonane z surowej cegły. W nawach sklepienia krzyżowo-żebrowe, na których polichromie z XIX i XX w. Wewnątrz zachowane elementy wyposażenia z XIX w.: ambona, ławki i organy. Pozostałe przeniesione z dawnego kościoła zamkowego: ołtarz główny w formie obłoków z Okiem Opatrzności z pocz. XVIII w. i klasycystycznym tabernakulum, dwa ołtarze boczne i chrzcielnica na podstawie z delfinów z XVIII/XIX w.

W ramach projektu wykonano system monitoringu oraz iluminację zewnętrzną kościoła.

Możliwość zwiedzania przed i po nabożeństwach oraz po ustaleniu z proboszczem (tel. 77 469 71 85).

 

 

Wróć na początek strony