Dane teleadresowe

Dane do wystawienia faktury:

Gmina Popielów
ul. Opolska 13
46-090 Popielów
NIP: 9910312563
REGON: 531413225

 

Dane do korespondencji

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów  ul.Opolska 13
  tel.   77  4275-822
    fax.77  4275-838
e-mail:

ePUAP (adres skrytki) - /jn4kuv976b/skrytka

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek w godz. 800-1700
wtorek w godz. 730-1530
środa w godz. 730-1530
czwartek w godz. 730-1530

piątek w godz. 700-1400  

W sprawie skarg i wniosków Wójt Gminy przyjmuje w poniedziałki w godz.1200-1730 oraz w pozostałe dni w miarę możliwości

  


Wójt Gminy:         
SYBILLA STELMACH                                

W sprawie skarg i wniosków Wójt Gminy przyjmuje
w każdy poniedziałek w godz.1200-17
00
oraz w pozostałe dni w miarę możliwości

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Zastępca Wójta 

ARTUR KANSY-BUDZICZ
e-mail:

tel. 77 42758-24

Sekretarz Gminy
MONIKA KOPKA-JĘDRYCHOWSKA
e-mail:

tel. 77 42758-28

Skarbnik Gminy
MAGDALENA GANDYRA 

e-mail: 

tel. 77 42758-25

 

NAZWA REFERATU

NUMER POKOJU

E-MAIL

NUMER  TELEFONU

REFERAT ORGANIZACYJNY

Stanowisko pracy ds. Sekretariatu i Obsługi Klienta

22

77 4275 822

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. administracyjno-organizacyjnych Pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocja 23

77 4275 830

Wieloosobowe Stanowisko pracy ds. Administracyjno-Organizacyjnych Fundusz Sołecki 21 77 4275 831

Wieloosobowe Stanowisko pracy ds. Organizacyjno-Osobowych

27 77 4275 829

Stanowisko pracy ds. Obsługi Rady Gminy

28

77 4275 826

Stanowisko pracy ds. Działalności Gospodarczej i Archiwum

21

77 4275 836

Stanowisko pracy ds. Oświaty

21

77 4275 835

Informatyk

01

77 4275 855

REFERAT FINANSOWY

Zastępca Głównego Księgowego

42

77 4275 845

Wieloosobowe stanowisko pracy
ds. Księgowości

42

77 4275 844

77 4275 846

43

77 4275 847

Wieloosobowe stanowisko
ds. Podatków i Opłat

41

77 4275 841

77 4275 842

77 4275 843

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. Rachuby Płac i Ubezpieczeń Społecznych 43

77 4275 848

Stanowisko pracy ds. Obsługi Kasowej

34

77 42 75 837

URZĄD STANU CYWILNEGO, REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

31

77 4275 824

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

32

77 4275 833

Stanowisko pracy ds. Dowodów Osobistych

32

77 4275 832

Stanowisko pracy ds. Zarządzania Kryzysowego, Obronnych i OC

29

77 4275 834

Stanowisko pracy ds. Ochotniczych Straży Pożarnych i Ochrony Przeciwpożarowej

29

77 4275 834

REFERAT BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska

14 77 4275 850

Stanowisko pracy ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa

11 77 4275 853

Stanowisko pracy ds. Programów Pomocowych i Rozwoju Wsi

11 77 4275 858

Wieloosobowe stanowisko pracy ds. Budownictwa

12

77 4275 851

77 4275 852

77 4275 823

Stanowisko pracy ds. Gospodarki Gruntami i Geodezji

33

77 4275 854

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

Inspektor ds. Nadzoru Inwestorskiego

13

 

77 4275 857

Stanowisko ds. Obsługi Prawnej
PRACOWNICY OBSŁUGI
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. administracyjno-gospodarczych

 

                                      

 

 


 

 

Wróć na początek strony