INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI PSÓW

Urząd Gminy w Popielowie przypomina o obowiązku osób utrzymujących zwierzęta domowe, iż zgodnie z art. 10 a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013, poz. 856 z późn. zm.) zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

Psy mogą być puszczane luzem tylko na terenie prywatnym pod warunkiem, że teren ten jest ogrodzony, w taki sposób aby zwierzę nie miało możliwości wyjścia.

Pamiętaj!

Za zachowanie psa odpowiada jego właściciel.

Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że puszczanie psa bez kontroli, kagańca i smyczy może doprowadzić do tragedii!

Ponadto, zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie zwierząt oraz art. 77 Kodeksu wykroczeń, za naruszenie przepisów właścicielowi psa grozi kara grzywny lub nagany.

Wróć na początek strony