Dzienniki urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów

Zgodnie z ustawą  o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych  i niektórych  innych aktów  prawnych (Dz.U.z 2009 r. Nr 190,poz.1493)  urzędy terenowych organów administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego udostępniają  nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski  lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne w tym orzeczenia  do wglądu i pobrania w formie dokumentu elektronicznego :

link do strony serwisu Dziennika Urzędowego: www.dziennikustaw.gov.pl

link do strony serwisu Monitora Polski: www.monitorpolski.gov.pl

Wróć na początek strony