Bezpłatne szkolenia komputerowe

Szanowni Państwo,

Biuro Bezpłatnych Szkoleń Komputerowych organizuje bezpłatne szkolenia komputerowe na terenie województwa opolskiego, które współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020. Instytucją Pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy.

Szkolenia kierowane są do mieszkańców województwa opolskiego, w wieku powyżej 18 roku życia, bezrobotnych, pracujących lub biernych zawodowo (emerytura, renta) Szkolenie odbywa się w grupach 10-cio osobowych w pobliżu miejsca zamieszkania.
W zależności od potrzeb szkolenia mogą być prowadzone w godzinach rannych lub popołudniowych, w pobliżu miejsca zamieszkania Uczestników Projektu. W dni robocze lub wolne od pracy. Szkolenia prowadzone są na poziomie podstawowym (od podstaw) i kończą się egzaminem oraz uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu z zakresu DIGCOMP.

Szczegóły projektów znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.szkoleniaopolskie.biuroprojektu.eu.

Plakat.jpeg

PDFUlotka.pdf (450,50KB)

Wróć na początek strony