Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące: wykonania folderów z informacjami o zabytkach oraz przygotowanie informacji o zabytku wraz z tłumaczeniami w ramach działań informacyjnych dla projektu partnerskiego pn.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa”

PDFZapyatnie ofertowe - Broszury.pdf (3,36MB)
DOCZałączniki 1,2,3.doc (117,50KB)

Wróć na początek strony