27.11.2017 REALIZACJA PROJEKTU „PRZEDSZKOLA DLA WSZYSTKICH PRZYJAZNE"

Przedszkole dla wszystkich.jpeg

Od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 w przedszkolach w Popielowie, Karłowicach oraz Starych Siołkowicach realizowany jest projekt "Przedszkola dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych  dzieci w przedszkolach  15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Celem w/w projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację oferty dodatkowego wsparcia dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, ich rodziców oraz nauczycieli z terenu 15 gmin znajdujących się na obszarze Aglomeracji Opolskiej.

W ramach w/w projektu podejmowane są  następujące działania  :

  • zajęcia dodatkowe z: pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapii z zakresu gimnastyki korekcyjnej oraz logopedii, realizowane przez tzw. Mobilne Centrum Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego,
  • rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci,
  • studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu języków obcych oraz pedagogik specjalnych.
Wróć na początek strony