Budowa przystani wodnej w Nowych Siołkowicach

LOGA UE i PORYBY.jpeg

W dniu 16 listopada 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Wójt Gminy Dionizy Duszyński podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa przystani wodnej w Nowych Siołkowicach”.

Projekt realizowany z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

Uzyskane  dofinansowanie wyniesie 300 000 zł.

Celem projektu jest poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego.

W ramach zadania powstanie kompleks przystani wodnej obejmujący: plażę, chodnik i tereny zielone przy zbiorniku wodnym w miejscowości Nowe Siołkowice. Oferowana infrastruktura będzie ogólnodostępna i bezpłatna w związku z czym korzystać będą z niej również osoby z terenu przyległych gmin.

Realizacja projektu nastąpi w latach  2017-2018

Wróć na początek strony