Podpisanie umowy o dofinansowanie

PROW2014-2020.jpeg

W dniu 7 grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Wójt Gminy Dionizy Duszyński podpisał umowę o dofinansowanie operacji pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – altana i plac zabaw”.

Projekt realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uzyskane  dofinansowanie wyniesie 63 630 zł.

Celem projektu jest poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice poprzez budowę altany i placu zabaw nad zbiornikiem wodnym.

W ramach zadania powstanie infrastruktura turystyczno-rekreacyjna obejmująca: Altanę, małą architekturę i plac zabaw.

Realizacja projektu nastąpi w roku 2018.

Wróć na początek strony