Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 roku

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z podziałem na dwa rodzaje zadań :

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-506-2017 z dnia 21 -12-2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 roku z zakresu kultury fizycznej.pdf (771,01KB)


Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej z podziałem na dwa rodzaje zadań :

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-507-2017 z dnia 21 -12-2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 roku z zakresu ochrony zdrowia.pdf (721,84KB)

 

Wróć na początek strony