Zmiany dotyczące świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego

„Szanowni Państwo!!!

Uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2018 roku sprawy dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego będą realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Od dnia 1 stycznia 2018r. w przypadku gdy osoba uprawniona do ubiegania się o świadczenia rodzinne lub wychowawcze lub członek rodziny tej osoby:

- przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, to organ właściwy (dla mieszkańców Gminy Popielów – działania te w imieniu Wójta Gminy są wykonywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie) przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie,

- przebywa w dniu wydania decyzji przyznającej ww. świadczenia lub po dniu jej wydania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, to organ właściwy (dla mieszkańców Gminy Popielów – działania te w imieniu Wójta Gminy są wykonywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie) występuje do wojewody o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Według nowej procedury obowiązującej od dnia 1 stycznia 2018 wnioski o świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze mieszkańcy gminy Popielów nadal składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie, a następnie wnioski osób przebywających poza granicami Polski, ze względu na przepisy w zakresie koordynacji systemów zabezpieczania społecznego będą przekazywane do Wojewody Opolskiego.

Szczegółowe informacje w sprawie dostępne są pod danymi kontaktowymi:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
45-082 Opole, ul. Piastowska 14

telefon: 77 452 43 39 (aktywny od 2 stycznia 2018r.)
e-mail: (aktywny od 2 stycznia 2018r.)
strona internetowa: https://www.opole.uw.gov.pl

Plakat Wojewody Opolskiego.jpeg

Wróć na początek strony