Rada Gminy Popielów przyjęła Roczny Program Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowym

Rada Gminy Popielów przyjęła Roczny Program Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Program Współpracy na rok 2018.pdf

Wróć na początek strony