Rekomendacje dotyczące Programu „Czyste Powietrze”

Logo WFOŚiGW.jpeg

W związku z  wdrażaniem działań mających na celu poprawę jakości powietrza informujemy o rekomendacjach Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów pod nazwą Program „Czyste Powietrze”, którego celem jest edukowanie w zakresie efektywnego wykorzystywania energii w domu bądź mieszkaniu, a także informowanie o możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów, uzyskanie dodatków energetycznych, środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzania domu bądź mieszkania w ramach dodatków mieszkaniowych.

Ministerstwo Energii, Urząd Regulacji Energetyki, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwo Środowiska przygotowało materiały informacyjne dotyczące w/w tematyki, z którymi można zapoznać się  na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej jak i Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, na których to uruchomione są zakładki z linkami do pobrania odpowiednich materiałów, publikacji i ulotek.

Ponadto przypominamy o możliwości składania wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o pożyczkę  na wymianę źródeł ciepła w domach lub mieszkaniach, termoizolację domów, zakup i montaż urządzeń wykorzystujących energię odnawialną w ramach Programu ograniczania niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Funduszu: www.wfosigw.opole.pl

Wróć na początek strony