Stawki taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2018 roku nie zostaną podwyższone

Rada Gminy Popielów w dniu 9 listopada 2017 podjęła Uchwałę Nr XXVIII/240/2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług.

Taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2018 roku pozostaną na tym samym poziomie co w roku 2017.

(obowiązywać będą stawki przyjęte Uchwałą Nr XXI/164/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.)

Wróć na początek strony