34,71% wydatków przeznaczonych na inwestycje

W dniu 21 grudnia 2017r Rada Gminy Popielów uchwaliła budżet Gminy Popielów na 2018r, który wynosi 44 998 188 zł. W przyszłym roku Gmina Popielów nadal będzie realizować liczne zadania inwestycyjne. Aż 13 629 488 zł przeznaczonych będzie na wydatki majątkowe, które zapewnią wszechstronny rozwój gminy. Stanowi to 34,71% ogólnych wydatków, które wynoszą 39 265 236 zł

 Zestawienie dochodów i przychodów  Plan na 2018 rok
 Dochody 36 916 300,00   
 bieżące 27 884 749,00   
 majątkowe 9 031 551,00   
 Przychody 8 081 888,00   
 RAZEM 44 998 188,00   
   
 Zestawienie wydatków i rozchodów  Plan na 2018 rok
 Wydatki 39 265 236,00   
 bieżące  25 635 748,00   
 majątkowe 13 629 488,00   
 Rozchody 5 732 952,00   
 RAZEM 44 998 188,00   
Wróć na początek strony