Spotkanie dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych.

W dniu 27.01.2018 r. odbędzie się spotkanie dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych.

Przeprowadzenie warsztatów refleksyjnych jest obowiązkowe do zrealizowania przez LGD. Wynikają one z Wytycznych nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 roku.

Swój udział w spotkaniu można zgłaszać wypełniając formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać na maila: lgd@stobrawskiszlak.pl lub dostarczyć osobiście do biura LGD, do dnia 15.01.2018 r. Formularz zgłoszeniowy: formularz-spotkanie-dot-ewaluacji-2018.docx

Należy pamiętać,że ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce spotkania podane będzie tydzień przed planowanym spotkaniem.

spotkanie dot. ewaluacji wewnetrznej.jpeg

Wróć na początek strony