Zebranie wiejskie wyborcze - uzupełniające dla wyboru sołtysa wsi Lubienia

DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE  § 5  ust.5 STATUTU SOŁECTWA   

INFORMUJĘ, ŻE NA DZIEŃ  29 stycznia  2018  roku

ZOSTAŁO ZWOŁANE ZEBRANIE WIEJSKIE WYBORCZE –UZUPEŁNIAJĄCE
DLA WYBORU SOŁTYSA  WSI  LUBIENIA     

POCZĄTEK ZEBRANIA GODZ. 17.00
ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ  W  ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Wójt Gminy
Dionizy Duszyński

Zebranie jest ważne i uprawnione do podejmowania uchwał ,  jeśli bierze w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa  uprawnionych  do głosowania.    W razie braku wymaganego quorum  Zebranie Wiejskie odbędzie się w II terminie tj. w tym samym dniu  pół godziny później  bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

Wróć na początek strony