Wybór sołtysa wsi Lubienia

Po rezygnacji z pełnionej funkcji  sołtysa wsi Pana Czesława Bazylińskiego, zgodnie   z zapisami Statutu Sołectwa, Rada Gminy zarządziła wybory uzupełniające, a Wójt Gminy wyznaczył termin zebrania. Zebranie wiejskie odbyło się 29 stycznia br.

Na zebraniu wyborczym na sołtysa  zgłoszono jedną  kandydatkę  Panią Jolantę Stokłosa, która po przeprowadzeniu tajnego głosowania jednogłośnie została wybrana sołtysem sołectwa Lubienia.

Wójt Gminy Dionizy Duszyński podziękował byłemu  Sołtysi Panu Czesławowi Bazylińskiemu za dobrą i rzetelną  pracę na rzecz gminy oraz zaangażowanie w działania lokalnej społeczności, a także pogratulował  nowo wybranej Sołtys,  życząc  wytrwałości i umiejętności w dążeniu do realizacji planowanych i oczekiwanych przez miejscową społeczność zadań i wyzwań.

 
Zdjęcia: Marcin Luszczyk –Opowiecie.info

Wróć na początek strony