Gmina Popielów przystąpiła do projektu Łyżwy +lodowisko = świetna zabawa 2018

Wójt Gminy Popielów Dionizy Duszyński podpisał umowę dotyczącą przystąpienia przez Gminę Popielów do projektu „Łyżwy + lodowisko = świetna zabawa 2018”. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest Wojewódzkie Zrzeszenie LZS, które otrzymało na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach projektu dzieci ze szkół podstawowych oraz gimnazjum uczestniczyć będą w sześciu wyjazdach na lodowisko.

Wróć na początek strony