Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne sprawozdania z realizacji  Programu Współpracy Gminy Popielów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  za  2017 rok
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-533-2018 z dnia 12-03-2018 w sprawie konsultacji sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi.pdf (465,46KB)
PDFSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA 2017.pdf (1,84MB)
PDFFormularz do konsultacji sprawozdania ze współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarzadowymi za 2017 rok.pdf (209,44KB)
DOCFormularz do konsultacji.doc (35,50KB)

Wróć na początek strony