Park zamkowy w Karłowicach

 

Park zamkowy w Karłowicach, ul. Młyńska

Park Zamkowy

Zamek zbudowany pod koniec 1 poł. XIV w. jako siedziba rycerskiej rodziny Tschamerów. W roku 1565 wykupiony przez książąt brzeskich, następnie przebudowany na wiejska rezydencję. Park krajobrazowy założony wokół zamku w 1 poł. XIX w., pd. granicą sięgający kanału młynówki. W obrębie założenia taras ziemny, na którym wzniesiony zamek oraz dobrze zachowane zagłębienie fosy.  Drzewostan głównie liściasty (lipy, buki, dęby, akacje), sporadycznie również iglasty (świerki). Wśród starych drzew liczne samosiewy.
Park podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej, wymagana rekultywacja założenia

Wróć na początek strony