APEL O ZAPRZESTANIE WYPALANIA TRAW

APELUJĘ O ZAPRZESTANIE WYPALANIA TRAW

DRODZY MIESZKAŃCY

Nadeszła wiosna i coroczne praktyki z wypalaniem traw.

Apeluję i proszę, aby zaprzestać tego procederu, ponieważ zagraża on bezpieczeństwu  publicznemu, bezpieczeństwu nas wszystkich.

Ponadto przypominam, że wypalanie traw jest nielegalne w  myśl obowiązujących przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz.U.2018 r. poz. 1614 ze zm./ Art. 124 pkt.1  „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk  i szuwarów” oraz Art. 131 pkt. 12 „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.”

PDFnie_wypalaj.pdf (16,26MB)

 

Wójt Gminy
Sybilla Stelmach

Wypalanie traw.jpeg

Wróć na początek strony