Dofinansowanie do szkoleń dla Pracowników

Szanowni Państwo

Z dniem 1 listopada 2017 r. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki rozpoczęło realizację Projektu Operator Systemu Popytowego, którego głównym celem jest wsparcie szkoleniowe i doradcze dla Przedsiębiorców (MSP) działających na terenie woj. Opolskiego w obszarze specjalizacji regionalnych do których zaliczamy branże:

•Budowlaną wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi •Chemiczną •Drzewno-papierniczą, w tym przemysł meblarski •Maszynową i elektromaszynową •Metalową i metalurgiczną •Paliwowo-energetyczną •Rolno-spożywczą •Transport i logistykę •Usługi medyczne i rehabilitacyjne •Usługi turystyczne

Podstawą kwalifikowalności MSP do danej branży jest kod PKD (przeważająca działalność gospodarcza) wskazany zarówno w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jak i Krajowym Rejestrze Sądowym).

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo wynosi:

   - mikroprzedsiębiorstwa – max. 12 000,00 zł

   - małe przedsiębiorstwa – max. 24 000,00 zł

   - średnie przedsiębiorstwa – max. 48 000,00 zł

W ramach danego przedsiębiorstwa średni poziom dofinansowania na 1 osobę (przedsiębiorcę, pracownika) wynosi max. 4 000,00 PLN.

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków. Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej bez względu na wielkość przedsiębiorstwa wynosi max. 80% .

Projekt trwa do 31 października 2021 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie Projektu http://ocrg.opolskie.pl/pl/projekty/operator-systemu-popytowego-w-ramach-dzialania-7-5-rpo-wo-2014---2020-22.html

Aby skorzystać z dofinansowań do szkoleń należy znaleźć szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ oraz się zarejestrować.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Dział Innowacji

Tel. +48 77 403 36 15
e-mail:

Wróć na początek strony