Młyn Wodny

MŁYN WODNY w Starych Siołkowicach, ul. Młyńska 14

Młyn Wodny

 Młyn wodny wzniesiony z drewna, w konstrukcji zrębowej, położony w pn.-zach. części wsi został przeniesiony do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach. Na miejscu pozostały jedynie fragmenty infrastruktury wodnej oraz  murowanych zabudowań (głównie z 2 poł. XX w.). Budynek jako obiekt muzealny obecnie jest własnością państwową, natomiast teren, na którym stał, wraz ze wspomnianymi pozostałościami pozostaje w rękach prywatnych.

Młyn Wodny

Wróć na początek strony