Nowe Siołkowice -Moje dzieciństwo

festyn nowe siołkowice 2018.jpeg

„NOWE SIOŁKOWICE – MOJE DZIECIŃSTWO” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie "Odnowy Wsi" Nowe Siołkowice. Projekt realizowany  w ramach projektu grantowego  „Promocja obszaru LGD” Stobrawski Zielony Szlak i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia  jest   promocja obszaru LGD poprzez organizację zjazdu byłych  i obecnych mieszkańców  Nowych Siołkowic. Spotkanie odbędzie się w sobotę 19 maja 2018 w Nowych Siołkowicach, na PLACU ZABAWpoczątek godz. 13.00.
Poprzez projekt gościom proponujemy  sentymentalną i turystyczną podróż do miejsc dzieciństwa i przodków oraz poznanie  aktualnych walorów tych miejsc. Tworzymy możliwość poznania i oceny pozytywnych zmian jakie zaszły na przestrzeni minionych lat.

Organizatorzy Zjazdu:

Stowarzyszenie „NOWE SIOŁKOWICE”
Rada Sołecka  WSI

Wróć na początek strony