ODNOWA WSI


   Odnowa wsi, jest największym i najdłużej działającym regionalnym programem aktywizacji społeczności lokalnych.

   Jest  pierwszym programem, który na sołeckim poziomie zastosował metodę długoterminowego planowania strategicznego. Istotą programu jest pobudzenie społeczności sołeckiej i jej zaangażowanie w przedsięwzięcia dotyczące własnej wsi, co będzie skutkować zwiększeniem roli sołectw oraz dekoncentracją gminnych zadań.
Celem nadrzędnym programu jest poprawa warunków życia   . Opierając się  na zasobach wsi, jej atutach mieszkańcy wykorzystują  wiedzę a  także  pozyskują  środki finansowe na realizację zaplanowanych wcześniej projektów.

 

 

Wróć na początek strony