„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 w Gminie Popielów

Gmina Popielów dnia 17.11.2017r. wystąpiła do Wojewody Opolskiego Pana Adriana Czubak z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych składanym w ramach programu wieloletniego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. W związku z pozytywną weryfikacją złożonego wniosku Gmina Popielów uzyskała w maju br. dofinansowanie na rzecz szkół podstawowych w wysokości  20.000 zł, w podziale na :

Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie                                                 12 000 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks.J.Dzierżona w Karłowicach                4 000 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach                                 4 000 zł

Wkład własny wyniesie – 5.000 zł.

 Całkowity koszt projektu to 25.000 zł.

W ramach programu  szkoły podstawowe oprócz zakupu książek planują szereg różnorodnych działań promujących czytelnictwo, m. innymi konkursy literackie, plastyczne, lekcje biblioteczne, czy występy teatralne oraz lekcje wspólnego czytania.

 

Wróć na początek strony