Program Odnowy Wsi w gminie Popielów


   W odnowie wsi podstawowe znaczenie ma wykorzystanie miejscowych zasobów i czynników rozwoju o charakterze niematerialnym, a w szczególności tożsamości społeczności wiejskich i wartości życia wiejskiego. Odnowa Wsi istnieje dzięki zaangażowaniu mieszkańców wsi i rozkwita  wspierana przez gminę i region. Od czasu przystąpienia do Programu Odnowy Wsi  charakter prac mieszkańców się zmienił się , zaczęto planować  i wykorzystywać szanse oraz  zasoby sołectw, a nawiązana współpraca  pomiędzy wszystkimi grupami podnosi efektywność podejmowanych przedsięwzięć.

   Ważne jest w tym Programie  to, co niepowtarzalne i wyróżniające, a siłą Gminy Popielów są mieszkańcy, serdeczni, otwarci i przyjaźni  a przy tym pracowici.  Wszystkie te wartości, połączone z wielkim przywiązaniem do tradycji, kultywowaniem obyczajów ludowych, posiadaniem własnego języka i tożsamości regionalnej spowodowały, że Program Odnowy Wsi  trafił na podatny grunt.
Oprócz przedsięwzięć poprawiających estetykę wsi, imprez  integrujących  społeczeństwo, mieszkańcy i liderzy podejmują  działania w zakresie promocji m.in. tworzenia stron internetowych wsi, wydawania materiałów promocyjnych , udziału w różnych targach i konkursach .
Bardzo ważne jest to, że mieszkańcy zrzeszają się w Stowarzyszeniach ,gdyż ten sposób pozwala  pozyskiwać   środki  z UE  oraz granty  z fundacji i instytucji. Pozyskane środki  przeznaczają na organizację wakacji dla dzieci pozostających na wsi, zakupu wyposażenia do sal szkoleniowych, organizację imprez o zasięgu ponadregionalnym.
Dla mieszkańców bardzo ważną sprawą  jest, kiedy ich wnioski zamierzenia, projekty i pomysły są z uwagą przez organy gminy rozpatrywane i wspierane finansowo co stanowi dowód poparcia ich starań.

   Każda  wieś ma  pomysł na swój rozwój co zostało  zawarte w Planach Rozwoju Miejscowości,  a  wspólną cechą tych działań są mieszkańcy.
Sołectwa nie rozwijałby się w takim tempie, gdyby nie potencjał intelektualny jego mieszkańców Wyrazem rozwoju jest wzrastający poziom poczucia odpowiedzialności o charakterze publicznym. Atrakcyjność gminy rośnie poprzez poprawę  warunków życia mieszkańców , rozwój infrastruktury ale także  udział w wydarzeniach kulturalnych wzmacniających tożsamość,  rozwijaniu osobistych kontaktów i budowania przyjaźni.

   Dziedzictwo  to także kulinaria , w gminie  można spróbować   produktów lokalnych m.in.
-ser żółty z Lewandówki,
-kartofellsalat
-pieróg postny
-miody popielowskie bo to tutaj przez 49 lat mieszkał ks. Dzierżon , który o pszczołach wiedział wszystko i to jemu zawdzięczamy 12 odkryć związanych z pszczołami
Ważne jest też to, że mieszkańcy  wyszukują  „babcine przepisy” i biorą udział w konkursie organizowanym przez Samorząd Województwa Opolskiego „ Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów“  i corocznie przygotowywane przez nich potrawy otrzymują  nagrody i wyróżnienia.

   Wszystkie  wsie uczestniczące w Programie Odnowy Wsi  obok wielu inicjatyw i przedsięwzięć  udowadniają, że Odnowa Wsi –to ludzie którzy budują ten program i go realizują.
Należy podkreślić, że zdobywane nagrody, organizowane imprezy cykliczne budujące tożsamość oraz  realizowane projekty są efektem  kilkunastoletniej pracy.

   Zmiany  nie przyszły nagle , to proces długofalowy , w który zaangażowali się mieszkańcy i lokalne organizacje przy wsparciu samorządu gminy.

Wróć na początek strony