2. Szkoła podstawowa

2-Szkoła.jpeg

  Zdjęcie przedstawia budynek szkoły podstawowej w Starych Siołkowicach. Szkoła z  pewnością istniała już przed 1592 rokiem, lecz w tym czasie była instytucją kościelną, to znaczy,że nauczyciel był najpierw urzędnikiem kościelnym, a dopiero potem urzędnikiem państwowym – nauczycielem. Szkoła nie miała też w tym czasie ani obecnego znaczenia, ani zasięgu. Przymus szkolny bowiem nie istniał, stąd kto chciał posyłał swoje dzieci do szkoły. Nauka szkolna odbywała się wyłącznie w języku polskim. Dopiero później około 1800 – uczono dzieci obok polskiego również języka niemieckiego. Nauka w języku polskim obok języka niemieckiego trwała aż do roku 1878. Odtąd pozostały nieliczne tylko godziny, w których czytano i śpiewano po polsku.1

   Obecny budynek przy kościele jest czwartym z kolei zlokalizowanym w tym miejscu. Pierwsza i druga szkoła były drewniane. Druga szkoła spaliła się podczas wielkiego pożaru w roku 1822. Do czasu wybudowania nowej szkoły nauka odbywała się w mieszkaniach gburskich. Na miejscu spalonej szkoły zbudowano  w trakcie odbudowy kościoła nową, masywną pokrytą gontami  z trzema klasami i trzema mieszkaniami dla nauczycieli. Szkołę tę jednak rozebrano w 1897 roku, ponieważ z czasem stała się za mała i postanowiono wybudować nową większą. Wybudowano ją na nowo w kształcie krzyża, jednopiętrowo z czterema klasami oraz czterema mieszkaniami dla nauczycieli. 1

   Przedstawiony na zdjęciu budynek reprezentuje surowy styl ceglany rozpowszechniony w pruskim budownictwie mniej więcej od poły XIX w. i popularny aż po początek XX w. 2

Źródło:
1.    Otto Spisla, Szlakiem pięknych górnośląskich wsi Stare Siołkowice, Popielów, Chróścice 1989
2.    Gminny Program Opieki nad zabytkami na lata 2009-2013

Wróć na początek strony