3. Pomnik przy kościele upamiętniający poległych na I wojnie światowej (1914-1918)

3-Kapliczki przed kościołem.jpeg

Zdjęcie przedstawia półokrągły pomnik bohaterów, który wymieniał alfabetycznie nazwiska żołnierzy poległych na I wojnie światowej. Tego typu obiekty znajdowały się kiedyś w każdej wsi, gdyż każda miejscowość poniosła ofiarę życia swych obywateli w I wojnie światowej. Obecnie pomniki takie znajdują się tylko w miejscowościach we wschodniej części Gminy, zamieszkiwanych głównie przez ludność autochtoniczną. Pomniki te zaczęto wznosić tuż po zakończeniu wojny w 1918 r. Realizowano je na terenach przykościelnych, niekiedy w bezpośrednim powiązaniu z budowlami sakralnymi. Po 1989 zaczęto wzbogacać je o tablice upamiętniające poległych na frontach II wojny światowej. 1

   Najbardziej okazale upamiętniono żołnierzy ze Starych Siołkowic. Przy prezbiterium tutejszego kościoła powstała kompozycja architektoniczna złożona z kapliczki i niskiego muru kurtynowego założonego na planie półkola. Całość o formach nawiązujących do architektury barokowej. W kapliczce ustawiono figurę patrona kościoła św. Michała Archanioła, natomiast tablice z nazwiskami poległych umieszczono na elewacji muru kurtynowego. Pomnik ma wysokość około 2 metrów. W dolnej partii cokołu widnieje tablica z napisem „TreueumTreue, DankEuchdieIhrfürunsBlutundLebenhingegeben!”, co w polskim tłumaczeniu brzmi: „Wierność za wierność, Dzięki Wam, którzy oddaliście za nas życie”.2

   Kaplica została ufundowana przez ówczesnego proboszcza ks. Plottnika, który już na samym początku swej działalności w tej miejscowości zaplanował i przeprowadził budowę tego pomnika. 2

Źródło:
1.    Gminny Program Opieki nad zabytkami na lata 2009-2013
2.    Otto Spisla, Szlakiem pięknych górnośląskich wsi Stare Siołkowice, Popielów, Chróścice 1989

Wróć na początek strony