7. Widok na staw z kapliczką przydrożną

7 Kapliczka i stawy wiejskie.jpeg

Zdjęcie przedstawia widok na staw wiejski  z rozwiniętą roślinnością rosnącą wokół niego i spełniającą swe funkcje polegające na zacienianiu zbiorników wodnych oraz zabezpieczaniu przed wyparowaniem wody podczas upalnych dni letnich. Ponadto na zdjęciu zaprezentowano kapliczkę przydrożną usytuowaną w obrębie ul. Michała w pobliżu ronda. W dawnej kulturze ludowej taka forma małej architektury lokowana była właśnie przy drogach i stanowiła zaproszenie do modlitwy skierowane zarówno do lokalnej społeczności jak i do wędrowców przybyłych z daleka. 1

   Z powstaniem niniejszej kapliczki związana jest historia, która według ustnego przekazu, głosi iż jeden z francuskich żołnierzy armii napoleońskiej ok. 1813 r. pozostawił jednemu z gospodarzy na przechowanie znaczną sumę pieniędzy i zobowiązał go do wybudowania kapliczki, gdyby nie udało mu się wrócić po depozyt.1

   Kapliczka powstała u schyłku XIX w.,w 1890 r. i przedstawia powszechny wówczas specyficzny typ kapliczki słupowej, której formę należy uznać za rodzaj regionalizmu. Cechą charakterystyczną jest ekspozycja ceglanego budulca, styl neogotycki, układ dwukondygnacyjny oraz charakterystyczne symetryczne „wcięcie” (przewężenie) między kondygnacjami. Za najstarszy przykład tej formy można właśnie uznać kapliczkę przy rondzie. Występują tu wyżej opisane cechy, nie są one jednak tak jednoznaczne, jak w obiektach młodszych. Spotykamy tu charakterystyczne wcięcie, obiekt jest jednak bardziej przysadzisty, otynkowany, a odniesienia do gotyku sprowadzają się do ceglanych sterczyn zakończonych metalowymi krzyżami. W zwieńczeniu elewacji frontowej występuje trójkątny szczyt. We wnętrzu znajduje się drewniana figura św. Jana Nepomucena chroniącego od powodzi i śmierci przez utonięcie, która nosi wyraźne cechy barokowo-ludowe. 2

Kapliczka została wpisana do Gminnej Ewidencji zabytków.

Źródło:
1. Kapliczki i krzyże przydrożne gminy Popielów wydane przez  Gminną Bibliotekę Publiczną w Popielowie 2012 r.
2. Gminny Program Opieki nad zabytkami na lata 2009-2013

Wróć na początek strony