8. Karczma siołkowicka

8-Gasthaus.jpeg

   Zdjęcie przedstawia widok na najstarszą karczmę siołkowicką. Dawniej karczmy były nieodzownym elementem niemal każdej wsi. Powstawały już w średniowieczu, a ich funkcjonowanie związane było z obsługą miejscowej ludności. Dodatkowo we wsiach położonych przy tzw. Szlaku Wołowym (droga, która pędzono bydło z Podola na targi do Brzegu), do których należały Siołkowice oddalone o jeden dzień drogi od Brzegu, karczmy służyły również do obsługi ruchu tranzytowego. W miejscowościach takich zatrzymywano się na dłuższy popas w związku z regeneracją bydła po długiej podróży.1

   W czasie lokowania wsi Siołkowice w XIII wieku na prawie niemieckim, nie istniała jeszcze szkoła czy kościół lecz była właśnie gospoda, której budynek usytuowany  równolegle do ul. Michała  na pierwotnym miejscu przetrwał do dziś. Dawniej zgodnie z przepisami prawa mieszkańcy nie mogli sami pędzić alkoholu. Jeżeli chcieli zakupić piwo bądź wódkę musieli je nabyć od „Kretschmera” (karczmarza). „Kretscham” (karczma) jest wyrazem zapożyczonym ze słowiańskiego i oznacza gospodę wiejską, a „Kretchmer” (karczmarz) był szynkarzem. 2

    Najstarsza gospoda w wiosce stanowiła własność sołtysa dziedzicznego i wchodziła w skład jego gospodarstwa. Sołtys pełnił wówczas funkcję również zwierzchnika gminy, sędziego dziedzicznego i karczmarza. Sołtysostwo dziedziczne w Starych Siołkowicach zajmowało się gospodarstwem chłopskim, urzędem sędziego oraz karczmą i nazywano je „gospodarstwem sołtysowskim”. Gospoda wchodząca w skład sołtysostwa dziedzicznego mogła być prowadzona przez sołtysa lub z uwagi na znaczną ilość obowiązków wynikających ze sprawowanych przez niego funkcji mógł ją również wydzierżawiać. Ostatnim dzierżawcą gospody był Johann Kulig, który prowadził ją do roku 1945.2

Źródło:
1.    Gminny Program Opieki nad zabytkami na lata 2009-2013
2.    Otto Spisla, Szlakiem pięknych górnośląskich wsi Stare Siołkowice, Popielów, Chróścice 1989

Wróć na początek strony