9. Widok wzdłuż ul. Michała z lat 70-tych XX wieku

9-widok na drogę wojewódzkąi kościół w tle.jpeg

  Zdjęcie przedstawia widok z lat 70-tych XX w. na ulicę Michała z zasypanymi stawami wiejskimi oraz istniejący wówczas układ komunikacyjny w centrum wsi Stare Siołkowice. Dodatkowo na pierwszym planie widnieje pomnik Jakuba Kani powstały po śmierci poety, a w oddali widoczny jest pomnik wzniesiony po II wojnie światowej na cześć poległych żołnierzy radzieckich oraz kapliczka św. Jana Napomucena. Zdjęcie to jest bardzo charakterystyczne dla panującego wówczas systemu społeczno-politycznego i obrazuje najuboższe na przestrzeni lat zagospodarowanie lub wręcz zdewastowanie przestrzeni publicznej w Starych Siołkowicach.

   Przedstawiona na zdjęciu droga, ul. Św. Michała prawie w samym środku przecięta była główną drogą prowadzącą z Opola przez Chróścice do Starych Siołkowic, a stąd przez Popielów do Brzegu. Ulica to nosiła nazwę „chróścicka szosa” (ul. Powstańców), a kontynuację tej drogi przez Stare Siołkowice do Popielowa nazywano „popielowską szosą” (ul. Piastowska).

   Droga prowadząca do Brzegu miała pierwotnie inny przebieg. Jej obecny kierunek został określony w XVIII przez gbura Kociok, który wówczas zgodnie ze zleceniem wykopał swym pługiem rów na polu, który później prowadził do popielowskiej granicy pól. Ten właśnie rów nadał kierunek nowej drodze. Na początku tego rowu i jednocześnie po prawej od niego wybudowano wówczas nowy cmentarz w Starych Siołkowicach. Droga ta została później w latach 1891 i 1892 rozbudowana i umocniona. Jednocześnie otrzymała nazwę szosy. Przedtem nieumocniona droga nosiła nazwę „Wielou Droga”. Długa droga wiejska we wcześniejszych czasach po obfitych wiosennych i jesiennych deszczach wyglądała jak bagnista droga polna. Furmanki często tam grzęzły i z uwagi na to należało zapobiec takiemu stanowi. Do tego celu doskonale nadawały się pnie drzew z pobliskiego lasu. Ścinano drzewa, kładziono je na ulicę i nasypywano na nie piasek. Później drogę począwszy od kościoła w Starych Siołkowicach aż do rampy kolejowej umocniono kostką granitową (tzw. kocie łby). Odtąd drogą wiejską mogły kursować ciężko obładowane pojazdy.

Źródło:
Otto Spisla, Szlakiem pięknych górnośląskich wsi Stare Siołkowice, Popielów, Chróścice 1989
 

Wróć na początek strony