OPOLSKA KARTA RODZINY I SENIORA

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Wszystkie osoby, które posiadają Opolską Kartę Rodziny i Seniora, a którym kończy się data ważności Kart prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Popielowie ul. Opolska 13,  pok. nr 32 w celu przedłużenia ważności Karty.

  1. Termin ważności Karty upływa wraz z końcem roku kalendarzowego oznaczonego hologramem na Karcie, z wyjątkiem Karty dla Seniorów, które wydawane są bezterminowo.
  2. Ważność Karty można przedłużyć nie wcześniej niż na 60 dni przed upływem terminu ważności Karty.
  3. Hologramy na kolejne lata można otrzymać w Urzędzie Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13 pok. nr 32 oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.
  4. Wnioskodawca lub inna osoba pełnoletnia wymieniona we wniosku (widniejąca na Karcie), wypełnia Oświadczenie dot. przedłużenia Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, jeżeli spełnione są kryteria (na dzień składania oświadczenia), o których mowa w „Regulaminie wydawania i użytkowania OKRIS”.
  5. Zmiana danych osobowych oraz innych np. zmiana nazwiska, urodzenie kolejnego dziecka związana jest z koniecznością wydania nowej karty. Wnioskodawca składa ponownie wniosek z dopiskiem „AKTUALIZACJA” lub przesyła informację dot. zmian drogą pocztową lub elektroniczną na adres  .

Oświadczenie dotyczace przedłużenia ważności OKRiS.pdf

Zniżki oferowane w ramach projektu

Pełna lista Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

Wniosek

 

 

Wróć na początek strony