Informacja dla rolników w sprawie suszy

Zgodnie z komunikatem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na terenie Gminy Popielów wystąpiło zagrożenie suszą dla gleb z kategorii I i II obejmujące: zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe, truskawki i rośliny strączkowe.

Powyższa sytuacja może ulec zmianie. Aktualne informacje odnośnie upraw objętych suszą są udostępniane w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej  prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczy (IUNG-PIB) na stronie internetowej http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/1609092/

W związku z powyższym producenci rolni, którzy ponieśli szkody  w  uprawach w wyniku wystąpienia ww. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego mogą składać wnioski do Urzędu Gminy w Popielowie o oszacowanie szkód  w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Formularz wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwach powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy, pok.nr 11 oraz do pobrania na stronie: DOCwniosek-o-szacowanie-szkod_gmina-popielow-1.doc (184,50KB)

WAŻNE !!!  Powierzchnia i struktura upraw wykazana przez rolnika we wniosku powinna być zgodna z powierzchniami deklarowanymi we wniosku do ARiMR o płatności bezpośrednie na rok 2018.

Podział gatunków gleb na kategorie podatności gleb na suszę przedstawia się następująco:

Kategoria podatności gleb na suszę

Gatunek gleby

I – Bardzo lekka – silnie podatna

piasek luźny - pl
piasek luźny pylasty - plp
piasek słabo gliniasty - ps
piasek słabo gliniasty pylasty - psp

II – Lekka - podatna

piasek gliniasty lekki - pgl
piasek gliniasty lekki pylasty - pglp
piasek gliniasty mocny - pgm
piasek gliniasty mocny pylasty - pgmp

III – Średnia – mało podatna

glina lekka - gl
glina lekka pylasta - glp
pył gliniasty - płg
pył zwykły - płz
pył piaszczysty - płp

IV – Ciężka – bardzo mało podatna

glina średnia - gs
glina średnia pylasta - gsp
glina ciężka - gc
glina ciężka pylasta - gcp
pył ilasty - płi
ił - i
ił pylasty – ip

Podatność gleb na suszę dla danych kategorii (w tym I i II) na terenie Gminy Popielów szczegółowiej obrazuje załączona mapa, dostępna na stronie www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/  

Mapa podatności gleb na suszę.jpeg

 

 

 

Wróć na początek strony