Zakończenie rzeczowej realizacji projektu - „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – altana i plac zabaw”

Europejski fundusz rolny_1.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice poprzez budowę altany i placu zabaw nad zbiornikiem wodnym współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Wyniki operacji: altana, plac zabaw, mała architektura.

W dniu 29 czerwca 2018 r. Gmina Popielów zakończyła rzeczową realizację projektu  pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – altana i plac zabaw”.  Całkowity koszt inwestycji to kwota 100 108,03 zł.

Zadanie zostało dofinansowane  przez:

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Wartość dofinansowania wynosi 63 630,00 zł, a wkład własny Gminy Popielów to 36 478,03 zł.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został następujący cel: poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice poprzez budowę altany i placu zabaw nad zbiornikiem wodnym.

Altana i plac zabaw.jpeg

Wróć na początek strony