INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU ODCINKA UL.KLAPACZ

droga.jpeg Wykonawca  robót  na ul.Klapacz w Starych Siołkowicach informuje,iż w związku z rozbudową  drogi w dniu 6 sierpnia 2018 roku zostanie zamknięty odcinek  drogi powiatowej nr 1154 I Kuźnica Katowska –Biedaszka  od  km 7 +560 do km 9+060 –Etap I. Przewidywany termin  zakończenia  prac nastąpi w dniu 30 września 2018 roku

Powyższe zgodne z zatwierdzonym projektem pod nr KM.7121.1.128.2018.MW z dnia 2 lipca 2018 roku .

 

Wróć na początek strony