Przekazanie sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych zakupionego ze środków z Funduszu Ministra Sprawiedliwości

Wójt Gminy Popielów Dionizy Duszyński wraz z Komendantem Miejskim PSP Opole Pawłem Kielarem przekazali sprzęt  ratowniczy jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Popielów, zakupiony ze środków Funduszu Ministra Sprawiedliwości.

Pozyskane środki przez Gminę wraz z 1% wkładem własnym w wysokości  32 171,01 zł. pozwoliły na zakup sprzętu :

  • ADE ZOLL 3 (3 szt.),
  • zestaw szkoleniowy do ADE ZOLL 3,
  • szyny KRAMERA (zestaw),
  • sprzęt do oznakowania terenu akcji,
  • poduszka podnosząca wysokociśnieniowa Vetter V18, 
  • rozpieracz kolumnowy Weber RZ-1850,
  • zabezpieczenie poduszek driver airbag 2,
  • parawan strażacki

Zakupiony sprzęt trafił do pięciu jednostek OSP na terenu Gminy Popielów: OSP Kaniów, OSP Stobrawa, OSP Karłowice, OSP Popielów, OSP Stare Siołkowice.

 

Wróć na początek strony