STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2018/2019. 

O pomoc ubiegać się mogą uczniowie wszystkich typów szkół (podstawowa, gimnazjalna, ponadgimnazjalna), zamieszkujący na terenie Gminy Popielów.

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może wynosić więcej niż 514 zł netto w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie pok.14 lub Sekretariat. Termin składania wniosków mija 15 września 2018r.

Druk aktualnego wniosku można uzyskać w Urzędzie Gminy - pok. 14 lub pobrać ze strony internetowej www.popielow.pl (zakładka dla mieszkańca – formularze – pomoc materialna dla uczniów - stypendium szkolne).

Informacje :  nr tel. 77 427 58 28,  77 427 58 35   lub  pok. 14 

Urząd Gminy w Popielowie

Wróć na początek strony