"Mały ogród - wielka sprawa" - Konkurs na zaplanowanie dziecięcych ogródków przyjaznych różnorodności biologicznej

Konkurs Ogródki.jpeg

Konkurs "Mały ogród - wielka sprawa" na zaplanowanie dziecięcych ogródków przyjaznych różnorodności biologicznej organizowany jest w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne”.

PDFRegulamin konkursu -ogródki dziecięc.pdf (1,03MB)
DOCXZałączniki do regulaminu - ogródki dzięcięce.docx (134,49KB)
 

Informacje nt. konkursu znajdują się również na stronie internetowej: https://aglomeracja-opolska.pl/realizowane-projekty/konkurs-maly-ogrod-wielka-sprawa

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

Wróć na początek strony