PROGRAM DOFINANSOWANIA ZAKUPU I MONTAŻU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU


1.jpeg
PROGRAM DOFINANSOWANIA ZAKUPU I MONTAŻU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU

    Gmina Popielów podjęła współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w realizacji „Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” w celu ułatwienia mieszkańcom naszej Gminy skorzystania z programu oraz uzyskania niezbędnych informacji i pomocy przy wypełnianiu wniosków.
    Program ten skierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami mieszkań i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych na terenie województwa opolskiego.

Program będzie realizowany w latach 2014 – 2017.
Programem objęte zostaną przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej:

 

INSTALACJE SOLARNE  

2.jpeg

POMPY CIEPŁA  

 3.jpeg

SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE

4.jpeg

MAŁE ELEKTROWNIE

 5.jpeg

 

Kwota dofinansowania wynosi do 30% kosztów kwalifikowalnych, koszty te obejmują projekt instalacji, dokumentację niezbędną do uzyskania pozwoleń, zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem, spełniających kryteria udziału w Programie.
W ramach Programu na jeden budynek mieszkalny/lokal mieszkalny może być udzielone tylko jedno dofinansowanie, a jego łączna kwota nie może być wyższa niż:
1)    W przypadku instalacji wykorzystującej jedno odnawialne źródło energii:
a)    15 000 zł dla osób fizycznych,
b)    45 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych;
2)    W przypadku instalacji wykorzystujących równolegle więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem ( źródłami) energii elektrycznej:
a)    30 000 zł dla osób fizycznych,
b)    90 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych.


Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie http://www.wfosigw.opole.pl/node/377
Dane do kontaktu:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
www.wfosigw.opole.pl,
Starszy Specjalista Mariola Mańczyńska – tel. 77 45 45 891 wew. 150
Koordynator Zespołu Małgorzata Oleksiewicz – tel. 77 45 45 891 wew. 103
lub w Urzędzie Gminy w Popielowie u Pani Renaty Biel tel. 77 427 58 53  
Wnioski można składać:
•    w siedzibie WFOŚiGW,
•    za pośrednictwem poczty,
•    w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie

DOCRegulamin.doc (211,50KB)

DOCXwniosek_o_dotacje..docx (30,90KB)

XLSformularz_de_minimis.xls (141,00KB)

DOCnajczesciej_zadawane_pytania.doc (40,50KB)

 

Wróć na początek strony