10.02.2015 Badanie Spójności Społecznej


badanie spójności 2015.jpeg W  ślad za pismem  Urzędu Statystycznego w Opolu informujemy, iż w dniach od 2 lutego do 20 kwietnia  2015r na terenie całego  kraju realizowane jest  Badanie Spójności Społecznej.  W związku    z   tym  mieszkańców  Gminy Popielów odwiedzą  ankieterzy-pracownicy Urzędu Statystycznego, posiadający  legitymacje  oraz upoważnienia wydane przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Opolu.  W razie jakichkolwiek wątpliwości tożsamość ankieterów można potwierdzić  pod nr  tel  774231001 wew. 201 oraz  510993216. wzór.jpeg

Urzędu Statystycznego w Opolu zapewnia, że wszystkie odpowiedzi uzyskane w trakcie badania będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne i zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych. Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie badania zapewnia ustawa o statystyce publicznej (art. 10 i art. 54).
Informacje zebrane podczas wywiadów pozwolą na dokonanie wszechstronnej oceny poziomu życia Polaków. Jakość uzyskanych danych zależy zarówno od Państwa udziału w badaniu, jak również od rzetelności udzielanych odpowiedzi. Wnioski płynące z tego typu badań mają duże znaczenie dla rozwiązywania najpilniejszych problemów społecznych i służą do podejmowania decyzji,  zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronach:
 http://opole.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic/gdy-skontaktuje-sie-z-nami-ankieter/.
http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/badanie-spojnosci-spolecznej/badanie-spojnosci-spolecznej,1,1.html/
 

opracowane na podstawie korespondencji
otrzymanej z Urzędu Statystycznego w Opolu


 

Wróć na początek strony