Informacja o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców z terenu Gminy Popielów

     Informuję mieszkańców Gminy Popielów, że spis wyborców z terenu Gminy Popielów, posiadających prawo do głosowania w wyborach do rad  gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień  21 października 2018 r., jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy w Popielowie, w pokoju nr 32 w dniach:

03.10.2018 r. (środa)    - 7.15 – 15.15
04.10.2018 r.  (czwartek)    - 7.15 – 15.15
05.10.2018 r.  (piątek)   - 7.15 – 15.15
08.10.2018 r.  (poniedziałek)   - 7.15 – 16.00
09.10.2018 r.   (wtorek)  - 7.15 – 15.15


Wójt Gminy Popielów
Dionizy Duszyński

Wróć na początek strony