XIII EDYCJA OGÓLNOKRAJOWEGO KONKURSU BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE


krus.jpeg
Konkurs organizowany jest już po raz trzynasty, a jego zasadniczym celem promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. W przedsięwzięciu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS.

Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej placówki terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca.

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych.

DOCZGŁOSZENIE UDZIAŁU W XIII OGÓLNOKRAJOWYM KONKURSIE.doc (29,00KB)

PDFregulamin BGR wersja pdf.pdf (419,25KB)

Wróć na początek strony