Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu - Zakup i montaż sita obrotowego na oczyszczalnię ścieków w Starych Siołkowicach

loga_projektu_1.jpeg

W dniu 18 lutego 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisano umowę o dofinansowanie projektu  pn. „Zakup i montaż sita obrotowego na oczyszczalnię ścieków w Starych Siołkowicach”  z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Całkowity koszt operacji to 46 740,00 zł z czego wartość dofinansowania wyniesie 17 775,00 zł.

Celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z oczyszczaniem ścieków poprzez zakup oraz montaż sita obrotowego na oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach w związku z uruchomieniem drugiej nitki technologicznej oczyszczania mechanicznego wynikającym z przejęcia ścieków z oczyszczalni w Karłowicach.

Wróć na początek strony