Gmina Popielów otrzyma dofinansowanie na projekt pn. „Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Klapacz 62 w Starych Siołkowicach”

FE_Polska.jpeg

Dnia 15 października Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził listę projektów, które otrzymają dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej. Projekt Gminy Popielów pn. „Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Klapacz 62 w Starych Siołkowicach” przeszedł pozytywnie ocenę i znalazł się w gronie projektów wybranych do dofinansowania. Wartość całkowita projektu wynosi 1 894 866,40 zł, z czego dofinansowanie to kwota 1 190 376,04 zł.

W ramach projektu budynek Szkoły Publicznej w Starych Siołkowicach zostanie zmodernizowany i obejmie między innymi częściową przebudowę budynku, termomodernizację wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej, wymianę źródła ciepła na pompę ciepła, poprawę wentylacji oraz modernizację oświetlenia obejmującą wymianę istniejących opraw na oprawy typu LED.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Publicznej w Starych Siołkowicach (Zmniejszenie ilości emisji szkodliwych substancji do atmosfery).

Wójt Gminy Popielów
Dionizy Duszyński

Wróć na początek strony