Gmina Popielów otrzyma dofinansowanie na projekt pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski”

FE_Polska.jpeg

Dnia 17 października Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził listę projektów, które otrzymają dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej. Partnerski projekt Gminy Popielów pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski” przeszedł pozytywnie ocenę i znalazł się w gronie projektów wybranych do dofinansowania. Wartość całkowita projektu wynosi 12 685 509,86 zł, z czego dofinansowanie to kwota 10 782 683,38 zł.

Projekt zostanie zrealizowany przez Gminę Popielów jako Lidera Projektu oraz dwóch partnerów projektu Gminę Lewin Brzeski i Województwo Opolskie.

W ramach projektu na terenie Gminy Popielów zostaną wykonane następujące zadania: „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 na terenie Gminy Popielów” oraz „Budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów”. Łączna kwota zadań wynosi 6 553 762,56 zł, z czego dofinansowanie to kwota 5 570 698,18 zł, a wkład własny 983 064,38 zł.

Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na obszarze Aglomeracji Opolskiej, wskutek rozbudowy infrastruktury dla ruchu rowerowego oraz pieszego. Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom Gminy Popielów bezpieczne korzystanie z alternatywnego środka transportu jakim jest rower.

Wójt Gminy Popielów
Dionizy Duszyński

Wróć na początek strony